Fityeház hírei

Háziorvos szabadság

HIRDETMÉNY

Dr. Borda István értesíti a T. Lakosságot, hogy 2019. július 22-től 2019. augusztus 2-ig szabadságon lesz.
Helyettes: Dr. Berkes Attila Molnári háziorvos, aki elérhető az alábbi telefonszámon: 06-30-438-8098
Rendelés: Kedden, Csütörtökön délelőtt 11.00 órától Murakeresztúron.
Más napokon 8.00-12.00 óráig Molnáriban.
Az ápolónő hétfőn, szerdán, pénteken
8-10 óra között, kedden és csütörtökön 10 órától érhető el a murakeresztúri rendelőben.
Ügyelet Nagykanizsán van munkanapokon délután 16.00 órától.

Tájékoztató online ügyintézésrőlFalunap 2019

Bemutatkozás


Németh Ilona vagyok a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás Közterület-felügyelője. Nagykanizsán élek két fiúgyermek büszke édesanyjaként. Középiskolai tanulmányaimat a környezetvédelem jegyében végeztem, ami alapot adott a korában és jelenleg is végzett felügyelői munkához. Több mint 20 éve dolgozom a közigazgatásban, melyből 15 évig a Nagykanizsa-i Közterület-felügyeletnél tevékenykedtem. Később 2013-ban a Járási rendszer felállásakor lehetőségem adódott egy másik közigazgatás terület megismerésére. Hatósági, majd Kormányablak ügyintézőként segítettem a hozzám fordulókat. Felsőfokú iskolai tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem különböző szakain folytattam jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója vagyok. Alapvégzettségem a mentálhigiénés szociális munka, amely a globális környezetvédelemről ráirányította figyelmemet az egyénekre, a személyes lelki egészségvédelem fontosságára. Az élethosszig tartó fejlődés és tanulás követőjeként folyamatosan képzem magam, hogy megfelelő naprakész szakszerű ismeretekkel tudjam segíteni a hozzám fordulókat.
A Társulás pályázati lehetőségével élve jelentkeztem és nyertem bizalmat a felépítendő szolgálat közterület-felügyelői munkájának elvégzésére, mely adminisztratív ellenőrző megelőző és helyreállító tevékenységet is magába foglal.
Munkám során mezőőr kollegával, eseti jelleggel rendőri vagy polgárőri együttműködéssel fogom ellátni a szolgálatot a társulás illetékességi területén az 5 településen tervezett járőrszolgálat keretében.
A felügyelői munka során a cél a közterületi rend és tisztaság megőrzése, az önkormányzati vagyon védelme, mely ki fog egészülni a közeljövőben a mezőőri feladatokkal is. Lehetőség van szabálytalanságok észlelése estén figyelmeztetésre, szankcionálásra: helyszíni bírság kiszabására, valamint szabálysértési feljelentés megtételére is.
A jó kapcsolat kialakítása a lakossággal rendkívül fontos ahhoz, hogy a felmerülő problémák megoldására együttműködve és csak végső esetben büntetve találjunk közösen megoldást.
Ezért kérem, hogy használják ki a felügyelet nyújtotta lehetőségeket. Az adatvédelmi irányelvek betartásával maximális segítő szándékkal, de a törvények és rendeletek betartásával szeretném a köz szolgálatában végezni a rám bízott feladatot.
A Szolgálat székhelye a Szepetnek Községi Önkormányzatnál található, ahol akár személyesen tudnak bejelentést tenni, információt - segítséget kérni a rendeletekben foglalt hatáskörömbe utalt esetek kapcsán. Telefonon is elérhető a felügyelet amennyiben a lakosság számára ez kedvezőbb.
Elérhetőségem: 06-30-1526012 Hétköznapokon 7 és 20 óra között hívható. Elektronikus úton a kozteruletfelugyelo@szepetnek.hu e-mail címen várom bejelentéseiket, kéréseiket.

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Fityeház Község Önkormányzata, Murakeresztúr Község Önkormányzata, Szepetnek Községi Önkormányzat, Tótszentmárton Községi Önkormányzat, Tótszerdahely Községi Önkormányzat létrehozta a Szepetnek székhellyel működő Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálatot.
A társulás feladatai:
A közterületek rendjének fenntartása és biztosítása, a jogszabálysértések és jogsértések megelőzése és felderítése, valamint az önkormányzati vagyon és a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme érdekében végzett tevékenység.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján feladat a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezőőri szolgálatról szóló 1997. CLIIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése.

A szolgálat kiépítésével a közterületi szabálysértések kihágások bűncselekmények visszaszorítása várható, és az önkormányzatoknak lehetősége nyílik jogi eszközökkel is fellépni a jogszabályba ütköző magatartások szankcionálására. Lehetőség van a szabálytalanságok észlelése esetén figyelmeztetésre, helyszíni bírság kiszabására valamint szabálysértési feljelentés megtételére.

A Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás munkatársai a lakossággal együttműködve végzik ellenőrző tevékenységüket a település területén.Az alábbi elérhetőségeken a Szolgálat munkatársai késséggel állnak a lakosság rendelkezésére amennyiben feladatkörükbe tartozó ügyekben Önöknek tájékoztatásra van szükségük, vagy bejelentést szeretnének tenni.
Telefonszám:
06-30-1526012
munkanapokon 07 és 20 óra között hívható

E-mail:
kozteruletfelugyelo@szepetnek.hu

Ügyeljünk környezetünk tisztaságára, óvjuk községünket!

2019 közösségi együttélés szabályai rendelet elfogadott

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Következő >>