Fityeház hírei

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Hirdetmény

Fityeház Község Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Képviselő-testület

BURSA Hungarica ösztöndíj pályázatot hirdet 2019. évre
a községben legalább öt éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik

felsőoktatási intézmények hallgatói
("A" típusú pályázat)

valamint azok számára, akik

felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek,
(a 2018/2019. tanévben utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások)
("B" típusú pályázat)


A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletek csatolásával Fityeház önkormányzatnál (Fityeház, Alkotmány tér 37) vagy a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Murakeresztúr, Honvéd út 3.) lehet benyújtaniuk a pályázóknak

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel (jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat, hallgatói jogviszony igazolás, kinyomtatott és aláírt pályázat) együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Az egyéb tudnivalókról tájékoztatást, a szükséges nyomtatványokat, Fityeház község Önkormányzatánál (Fityeház, Alkotmány tér 37.), vagy a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Murakeresztúr, Honvéd út 7) lehet beszerezni.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.

Fityeház, 2018. október 1.
Fityeház Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY 2018.10.05.

ÉRTESÍTÉS

HIRDETMÉNY

Őszi lomtalanítás

H I R D E T M É N Y


Értesítjük a község lakosságát, hogy az őszi lomtalanítás időpontja
2018. szeptember 28-a (péntek)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektronikai hulladékot (pl. hűtőszekrény, televízió) illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer) autógumit!

Kérjük, hogy a kisebb méretű lom hulladékot zsákban, vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.
Az idei évtől az ingatlanhasználók részére hulladékudvarban biztosítjuk az elektronikai hulladék (TV, hűtő, háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. Fityeház településhez tartozó hulladékudvar címe: 8800 Nagykanizsa, Vár u . 5.

A hulladékudvar nyitva tartásáról honlapunkon (www.nfv-pannonia.hu) bővebb információ található. A hulladékudvarban az ingatlanhasználók egész évben, térítésmentesen leadhatják az elektronikai hulladékot és a személyautó gumit. Képcsöves elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában (2018.szeptember 17. és szeptember 28. között) vesszük át térítésmentesen. Kizárólag ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban átvenni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy lom hulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2018. március 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette.

Viridis-Pannonia Kft

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Következő >>