Fityeház hírei

Bemutatkozás


Németh Ilona vagyok a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás Közterület-felügyelője. Nagykanizsán élek két fiúgyermek büszke édesanyjaként. Középiskolai tanulmányaimat a környezetvédelem jegyében végeztem, ami alapot adott a korában és jelenleg is végzett felügyelői munkához. Több mint 20 éve dolgozom a közigazgatásban, melyből 15 évig a Nagykanizsa-i Közterület-felügyeletnél tevékenykedtem. Később 2013-ban a Járási rendszer felállásakor lehetőségem adódott egy másik közigazgatás terület megismerésére. Hatósági, majd Kormányablak ügyintézőként segítettem a hozzám fordulókat. Felsőfokú iskolai tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem különböző szakain folytattam jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója vagyok. Alapvégzettségem a mentálhigiénés szociális munka, amely a globális környezetvédelemről ráirányította figyelmemet az egyénekre, a személyes lelki egészségvédelem fontosságára. Az élethosszig tartó fejlődés és tanulás követőjeként folyamatosan képzem magam, hogy megfelelő naprakész szakszerű ismeretekkel tudjam segíteni a hozzám fordulókat.
A Társulás pályázati lehetőségével élve jelentkeztem és nyertem bizalmat a felépítendő szolgálat közterület-felügyelői munkájának elvégzésére, mely adminisztratív ellenőrző megelőző és helyreállító tevékenységet is magába foglal.
Munkám során mezőőr kollegával, eseti jelleggel rendőri vagy polgárőri együttműködéssel fogom ellátni a szolgálatot a társulás illetékességi területén az 5 településen tervezett járőrszolgálat keretében.
A felügyelői munka során a cél a közterületi rend és tisztaság megőrzése, az önkormányzati vagyon védelme, mely ki fog egészülni a közeljövőben a mezőőri feladatokkal is. Lehetőség van szabálytalanságok észlelése estén figyelmeztetésre, szankcionálásra: helyszíni bírság kiszabására, valamint szabálysértési feljelentés megtételére is.
A jó kapcsolat kialakítása a lakossággal rendkívül fontos ahhoz, hogy a felmerülő problémák megoldására együttműködve és csak végső esetben büntetve találjunk közösen megoldást.
Ezért kérem, hogy használják ki a felügyelet nyújtotta lehetőségeket. Az adatvédelmi irányelvek betartásával maximális segítő szándékkal, de a törvények és rendeletek betartásával szeretném a köz szolgálatában végezni a rám bízott feladatot.
A Szolgálat székhelye a Szepetnek Községi Önkormányzatnál található, ahol akár személyesen tudnak bejelentést tenni, információt - segítséget kérni a rendeletekben foglalt hatáskörömbe utalt esetek kapcsán. Telefonon is elérhető a felügyelet amennyiben a lakosság számára ez kedvezőbb.
Elérhetőségem: 06-30-1526012 Hétköznapokon 7 és 20 óra között hívható. Elektronikus úton a kozteruletfelugyelo@szepetnek.hu e-mail címen várom bejelentéseiket, kéréseiket.

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Fityeház Község Önkormányzata, Murakeresztúr Község Önkormányzata, Szepetnek Községi Önkormányzat, Tótszentmárton Községi Önkormányzat, Tótszerdahely Községi Önkormányzat létrehozta a Szepetnek székhellyel működő Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálatot.
A társulás feladatai:
A közterületek rendjének fenntartása és biztosítása, a jogszabálysértések és jogsértések megelőzése és felderítése, valamint az önkormányzati vagyon és a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme érdekében végzett tevékenység.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján feladat a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezőőri szolgálatról szóló 1997. CLIIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése.

A szolgálat kiépítésével a közterületi szabálysértések kihágások bűncselekmények visszaszorítása várható, és az önkormányzatoknak lehetősége nyílik jogi eszközökkel is fellépni a jogszabályba ütköző magatartások szankcionálására. Lehetőség van a szabálytalanságok észlelése esetén figyelmeztetésre, helyszíni bírság kiszabására valamint szabálysértési feljelentés megtételére.

A Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás munkatársai a lakossággal együttműködve végzik ellenőrző tevékenységüket a település területén.Az alábbi elérhetőségeken a Szolgálat munkatársai késséggel állnak a lakosság rendelkezésére amennyiben feladatkörükbe tartozó ügyekben Önöknek tájékoztatásra van szükségük, vagy bejelentést szeretnének tenni.
Telefonszám:
06-30-1526012
munkanapokon 07 és 20 óra között hívható

E-mail:
kozteruletfelugyelo@szepetnek.hu

Ügyeljünk környezetünk tisztaságára, óvjuk községünket!

2019 közösségi együttélés szabályai rendelet elfogadott

Hirdetmény

Az 3/2019.(II.27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján,
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a következő
hirdetményt teszem közzé:

H i r d e t m é n y

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének neve:
Hervai Edit jegyző

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe,
telefonszáma, e-mail címe, fax-száma:

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.
Tel.: 93/369-001
Fax: 93/369-575
E-mail: muraonkorm@enternet.hu

Helyi Választási Iroda Vezetője

Hirdetmény - A Helyi Választási Bizottság tagjai

Az 3/2019.(II.27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján,
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a következő
hirdetményt teszem közzé:

H i r d e t m é n y

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Fityeház
Novák Antalné
Pókecz Tiborné
Mátyás Mária
Rákosné Lovrek Zsuzsanna
Bordás Józsefné
Németh Ágnes póttag
Virovecz Zsuzsanna póttag

Hervai Edit
a HVI Vezetője

Hirdetmény a szavazás módjáról

Közlemény


Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke
kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását.


A szavazás napja: 2019. május 26. vasárnap
A szavazás 6,00 órától 19,00 óráig tart.


A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.


A névjegyzék a helyi választási irodában munkaidőben megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében.Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó állampolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.


Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Hervai Edit
HVI vezető

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Következő >>