Fityeház hírei

Őszi lomtalanítás

H I R D E T M É N Y


Értesítjük a község lakosságát, hogy az őszi lomtalanítás időpontja
2018. szeptember 28-a (péntek)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektronikai hulladékot (pl. hűtőszekrény, televízió) illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer) autógumit!

Kérjük, hogy a kisebb méretű lom hulladékot zsákban, vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.
Az idei évtől az ingatlanhasználók részére hulladékudvarban biztosítjuk az elektronikai hulladék (TV, hűtő, háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. Fityeház településhez tartozó hulladékudvar címe: 8800 Nagykanizsa, Vár u . 5.

A hulladékudvar nyitva tartásáról honlapunkon (www.nfv-pannonia.hu) bővebb információ található. A hulladékudvarban az ingatlanhasználók egész évben, térítésmentesen leadhatják az elektronikai hulladékot és a személyautó gumit. Képcsöves elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában (2018.szeptember 17. és szeptember 28. között) vesszük át térítésmentesen. Kizárólag ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban átvenni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy lom hulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2018. március 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette.

Viridis-Pannonia Kft

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság!

A Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

A 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.) vagy ügyfélfogadási időben Fityeház Község Önkormányzatánál (8835 Fityeház Alkotmány tér 37.) legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

Az igénybejelentő nyilatkozat átvehető a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban.


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018.(III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018.(III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000.-Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

Tatai István sk.
polgármester

Hirdetmény!

MEGHÍVÓ ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁRA GYERMEK- ÉS FALUNAPRA FITYEHÁZ

Múzeumok éjszakája

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Következő >>