Fityeház hírei

HIRDETMÉNY VEGYSZERES GYOMIRTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását a MÁV FKG megkezdi, mely az alábbiak szerint történik:

• Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban
• Az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
• A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
• A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (biztonsági adatlapok mellékletben csatolva):
AMEGA 480SL/MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap,
gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600 g/l, kijuttatott dózis : 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi
szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SUCCESSOR T/ SUCCESS T petoxamid 300 g/l, kijuttatott dózis : 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi
szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SILICO/SPUR trisziloxan 210 g/l, kijuttatott dózis : 0,6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi
szervezetekre kifejezetten veszélyes
GARLON tiklopir 61%, kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
7623 Pécs, Szabadság u. 39.

H I R D E T M É N Y

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. tájékoztatja a Lakosságot, hogy a településen a zöldhulladékok gyűjtése 2018. április 1. napjától az alábbiak szerint változik:

A szolgáltató az ingatlanhasználók számára a zöldhulladékok átvételét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak megfelelően hulladékudvarban történő átvétellel biztosítja.

A zöldhulladék gyűjtés nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával is megvalósítható, amennyiben legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.

Fityeház településhez tartozó hulladékudvar címe: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

A hulladékudvar nyitva tartásáról a szolgáltató honlapján - www.nfv-pannonia.hu - bővebb információ található.

A hulladékudvarban az ingatlanhasználók egész évben – havonta 1 alkalommal és 1 m3 mennyiségig-, térítésmentesen leadhatják a zöldhulladékokat.

H i r d e t m é n y HVB Fityeház

Az 1/2018.(I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján,
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a következő
hirdetményt teszem közzé:

H i r d e t m é n y

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Fityeház
Novák Antalné
Pókecz Tiborné
Mátyás Mária
Rákosné Lovrek Zsuzsanna
Bordás Józsefné
Németh Ágnes póttag
Virovecz Zsuzsanna póttag

Hervai Edit
a HVI Vezetője

H i r d e t m é n y

Az 1/2018.(I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján,
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a következő
hirdetményt teszem közzé:

H i r d e t m é n y

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének neve:
Hervai Edit jegyző

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe,
telefonszáma, e-mail címe, fax-száma:

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.
Tel.: 93/369-001
Fax: 93/369-575
E-mail: muraonkorm@enternet.hu

Helyi Választási Iroda Vezetője

HIRDETMÉNY a szavazás módjáról

H i r d e t m é n y

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke
kitűzte az országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

A szavazás napja: 2018. április 8. vasárnap
A szavazás 6,00 órától 19,00 óráig tart.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában munkaidőben megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében.

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó állampolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16,00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16,00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Következő >>