Fityeház hírei

H i r d e t m é n y HVB Fityeház

Az 1/2018.(I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján,
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a következő
hirdetményt teszem közzé:

H i r d e t m é n y

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Fityeház
Novák Antalné
Pókecz Tiborné
Mátyás Mária
Rákosné Lovrek Zsuzsanna
Bordás Józsefné
Németh Ágnes póttag
Virovecz Zsuzsanna póttag

Hervai Edit
a HVI Vezetője

H i r d e t m é n y

Az 1/2018.(I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján,
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a következő
hirdetményt teszem közzé:

H i r d e t m é n y

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének neve:
Hervai Edit jegyző

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe,
telefonszáma, e-mail címe, fax-száma:

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.
Tel.: 93/369-001
Fax: 93/369-575
E-mail: muraonkorm@enternet.hu

Helyi Választási Iroda Vezetője

HIRDETMÉNY a szavazás módjáról

H i r d e t m é n y

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke
kitűzte az országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

A szavazás napja: 2018. április 8. vasárnap
A szavazás 6,00 órától 19,00 óráig tart.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában munkaidőben megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében.

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó állampolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16,00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16,00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

H I R D E T M É N Y KUTYATARTÓKNAK!


Fityeház Község Önkormányzatának Jegyzője felhívja a község lakosságának a figyelmét, hogy aki a felügyelete alatt vagy tulajdonában lévő kutyát
- a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
- illetőleg kóborolni hagyja, vagy
- aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja,
az szabálysértést követ el.

Kérjük a lakosságot a kutyákkal kapcsolatos szabályok betartására!

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy feljelentéssel fogunk élni a szabálysértési hatóság felé!


Fityeház Község Önkormányzata


H I R D E T M É N Y

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Következő >>