Fityeház hírei

Tájékoztató


Tájékoztatom Önöket, hogy Fityeház Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.
A dokumentum készítése során az érintett lakosság, társadalmi rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében a Kormányrendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről tájékoztatja a partnereket.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára nézve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VII.21.) önkormányzati rendelet az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:
„3. §
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a Fityeházi székhellyel, telephellyel rendelkező, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett gazdálkodó szervezet,
c) a Fityeházi székhellyel bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett civil szervezet,
d) a Fityeházon működő, elismert vallási közösség,
e) a Fityeházi székhellyel, telephellyel rendelkező, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett intézmény,
f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.”
Előzetes véleménynyilvánításra kérjük fel tehát Önöket választ, észrevételt várva alapvetően az alábbi kérdésekben:
- Mely urbanisztikai települési sajátosságokat tekinti községünk a legfontosabb értékének, melyek fennmaradásához ragaszkodik, és melyek tovább fejlesztését szorgalmazza leginkább?
- Melyek azok, a településképben megjelenő negatív sajátosságok, melyeket megszüntetni, felszámolni, vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretné?
- Melyek azok az övezetek, szektorok a településen belül, melyekben önálló karakterjegyeket, helyi sajátosságokat vél felfedezni, amelyeket a közösségi térképe megkülönböztet egymástól?
- Tud-e olyan konkrét épületet, épületegyüttest említeni (pontos cím, hely meghatározásával), mely példaértékű a településképben való megjelenés, természetes környezethez – domborzat, növényzet – való igazodás tekintetében?
- Milyennek képzeli – településképi szempontból – a Község ideális jövőbeli megjelenését, arculatát?
Elsősorban a fenti kérdések szerinti észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat 2017. augusztus 26-ig várjuk a postai úton, levélben, személyesen: Fityeház Község Önkormányzat Polgármestere részére, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 37., e-mailben: pm@fityehaz.hu címre.


Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó lakossági fórumra, melynek ideje:


2017. augusztus 16. (szerda) 10.00 óra kezdettel.


A lakossági fórum helye: Fityeház Község Önkormányzatának épülete
Fityeház, Alkotmány tér 37.Tatai István sk.
polgármester


HIRDETMÉNY


Dr. Borda István értesíti a T. Lakosságot, hogy 2017. július 24-től 2017. augusztus 7-ig szabadságon lesz.
Helyettes: Dr. Berkes Attila Molnári háziorvos, aki elérhető az alábbi telefonszámon: 06-30-438-8098
Rendelés: Kedden, Csütörtökön délelőtt 11.00 órától Murakeresztúron.
Más napokon 8.00-12.00 óráig Molnáriban.
Az ápolónő hétfőn, szerdán, pénteken
8-10 óra között érhető el a murakeresztúri rendelőben.
Ügyelet Nagykanizsán van délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.

K I R Á N D U L Á S LOVRAN-ba


Fityeház Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
2017. július 27 - 30. között
4 napos - zarándokúttal egybekötött - anyaországi kirándulást szervez Lovran-ba.
A rendezvény tervezett programja
07. 27.____ 0530 Indulás autóbusszal - Fityeházról
0930 Érkezés Trsat-ba - a zarándokhely bejárása, igény szerint részvétel a délelőtti szentmisén
1200 Érkezés Lovran-ba - a szállás elfoglalása, szabad program
07. 28. ____ 0700 - 0900 Reggeli - szabad program [strandolás, kirándulás, pihenés]
07. 29.____ 0700 - 0900 Reggeli - szabad program [strandolás, kirándulás, pihenés]
07. 30.____ 0700 - 0900 Reggeli
1000-ig Kiköltözés a szállásról - csomagok bepakolása az autóbuszba, majd egész nap tetszőleges, szabad program
2000 Indulás Fityeházra [időjárás függvényében változhat]
A kiránduláson való részvétel díja 400 KUNA
[amely a szállásköltséget tartalmazza reggelivel]
A kirándulásra Béli Krisztinánál, valamint Virovecz Tünde, Juhász Zoltán és dr. Takács József – nemzetiségi önkormányzati képviselőknél lehet feliratkozni.

A kirándulásra 2017. július 10-ig elsősorban Fityeházi lakosok iratkozhatnak fel.

A jelentkezés végső határideje: 2017. július 15.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fityeház

HIRDETMÉNY 2017.06.24

HIRDETMÉNY VEGYSZERES GYOMIRTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

• Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban
• A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
• A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
• A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
• A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes


Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!


2017.05.10 Dombóvár 35 97,8 Kaposvár-Siófok
Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából
2017.05.11 Dombóvár 30 24 Siófok - Balatonszemes
Dombóvár 30 61,17 Balatonszemes - Szabadbattyán
Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából
2017.05.15 Szombathely 26 35,00 Tapolca - Balatonszentgyörgy
Pécs 30 55,11 Balatonszentgyörgy – Murakeresztúr
Pécs 30 Murakeresztúr-Nagykanizsa 14
Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából
2017.05.16 Pécs 17 25,22 Nagykanizsa - Felsőrajk

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
7623 Pécs, Szabadság u. 39.

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Következő >>