Fityeház hírei

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA


Fityeház Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VII.21.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét.

E munka elindításaként lakossági fórumot szervezünk, melyen ismertetésre kerül az új rendelet megalkotásának célja és tervezett menete, továbbá lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság, illetve a helyi közügyekkel foglalkozó civil szervezetek véleménye, javaslatai nyilvánosságot kapjanak és beépülhessenek a készülő rendeletbe.

Fenti célból lakossági fórumot hívok össze:


2017. augusztus 16. napra (szerda) 10.00 óra kezdettel.


A lakossági fórum helye: Fityeház Község Önkormányzatának épülete
8835 Fityeház, Alkotmány tér 37.
Fityeház, 2017. augusztus 7.Tatai István sk.
polgármester


Tájékoztató


Tájékoztatom Önöket, hogy Fityeház Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.
A dokumentum készítése során az érintett lakosság, társadalmi rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében a Kormányrendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről tájékoztatja a partnereket.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára nézve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VII.21.) önkormányzati rendelet az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:
„3. §
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a Fityeházi székhellyel, telephellyel rendelkező, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett gazdálkodó szervezet,
c) a Fityeházi székhellyel bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett civil szervezet,
d) a Fityeházon működő, elismert vallási közösség,
e) a Fityeházi székhellyel, telephellyel rendelkező, vagy az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel érintett intézmény,
f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.”
Előzetes véleménynyilvánításra kérjük fel tehát Önöket választ, észrevételt várva alapvetően az alábbi kérdésekben:
- Mely urbanisztikai települési sajátosságokat tekinti községünk a legfontosabb értékének, melyek fennmaradásához ragaszkodik, és melyek tovább fejlesztését szorgalmazza leginkább?
- Melyek azok, a településképben megjelenő negatív sajátosságok, melyeket megszüntetni, felszámolni, vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretné?
- Melyek azok az övezetek, szektorok a településen belül, melyekben önálló karakterjegyeket, helyi sajátosságokat vél felfedezni, amelyeket a közösségi térképe megkülönböztet egymástól?
- Tud-e olyan konkrét épületet, épületegyüttest említeni (pontos cím, hely meghatározásával), mely példaértékű a településképben való megjelenés, természetes környezethez – domborzat, növényzet – való igazodás tekintetében?
- Milyennek képzeli – településképi szempontból – a Község ideális jövőbeli megjelenését, arculatát?
Elsősorban a fenti kérdések szerinti észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat 2017. augusztus 26-ig várjuk a postai úton, levélben, személyesen: Fityeház Község Önkormányzat Polgármestere részére, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 37., e-mailben: pm@fityehaz.hu címre.


Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó lakossági fórumra, melynek ideje:


2017. augusztus 16. (szerda) 10.00 óra kezdettel.


A lakossági fórum helye: Fityeház Község Önkormányzatának épülete
Fityeház, Alkotmány tér 37.Tatai István sk.
polgármester


HIRDETMÉNY


Dr. Borda István értesíti a T. Lakosságot, hogy 2017. július 24-től 2017. augusztus 7-ig szabadságon lesz.
Helyettes: Dr. Berkes Attila Molnári háziorvos, aki elérhető az alábbi telefonszámon: 06-30-438-8098
Rendelés: Kedden, Csütörtökön délelőtt 11.00 órától Murakeresztúron.
Más napokon 8.00-12.00 óráig Molnáriban.
Az ápolónő hétfőn, szerdán, pénteken
8-10 óra között érhető el a murakeresztúri rendelőben.
Ügyelet Nagykanizsán van délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.

K I R Á N D U L Á S LOVRAN-ba


Fityeház Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
2017. július 27 - 30. között
4 napos - zarándokúttal egybekötött - anyaországi kirándulást szervez Lovran-ba.
A rendezvény tervezett programja
07. 27.____ 0530 Indulás autóbusszal - Fityeházról
0930 Érkezés Trsat-ba - a zarándokhely bejárása, igény szerint részvétel a délelőtti szentmisén
1200 Érkezés Lovran-ba - a szállás elfoglalása, szabad program
07. 28. ____ 0700 - 0900 Reggeli - szabad program [strandolás, kirándulás, pihenés]
07. 29.____ 0700 - 0900 Reggeli - szabad program [strandolás, kirándulás, pihenés]
07. 30.____ 0700 - 0900 Reggeli
1000-ig Kiköltözés a szállásról - csomagok bepakolása az autóbuszba, majd egész nap tetszőleges, szabad program
2000 Indulás Fityeházra [időjárás függvényében változhat]
A kiránduláson való részvétel díja 400 KUNA
[amely a szállásköltséget tartalmazza reggelivel]
A kirándulásra Béli Krisztinánál, valamint Virovecz Tünde, Juhász Zoltán és dr. Takács József – nemzetiségi önkormányzati képviselőknél lehet feliratkozni.

A kirándulásra 2017. július 10-ig elsősorban Fityeházi lakosok iratkozhatnak fel.

A jelentkezés végső határideje: 2017. július 15.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fityeház

HIRDETMÉNY 2017.06.24

<< Elöző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Következő >>