A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

Kapcsolatrendszer:

Az önkormányzattal megállapodás alapján együttműködő települések, szervek és szervezetek:

Az önkormányzattal – megállapodás alapján – együttműködő települések, szervek és szervezetek:

- Murakeresztúr Község Önkormányzata – közös önkormányzati hivatal létrehozása;

- Murakeresztúr Község Önkormányzata - a fityeházi háziorvosi körzet (COR Bt.), a fityeházi fogorvosi körzet (dr. Puskár Kitti egyéni vállalkozó) valamint a védőnői szolgálat feladatainak ellátására,

- Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nagykanizsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

- Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

- Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás;

- Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás;

- Donji Vidovec (Horvát Köztársaság) határmenti községek a jószomszédi kapcsolatok jegyében kötött együttműködési megállapodás;

- Foglalkoztatási paktum (Letenye);

- Egészségügyi Társulás (Eszteregnye)

- Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás (Nagykanizsa)

- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (Zalabér)

- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

- Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár