Fityeház Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázatán támogatást.

A projekt neve:  

Fityeház Petőfi út páros oldali 2 - 28 hsz. előtti járdaszakasz felújítása

elnyert támogatás összege és éve:

9.999.980.- Ft  2023.

Fityeház Község Önkormányzata  a támogatási összeget Fityeház Petőfi út páros oldali 2 - 28 hsz. előtti járdaszakasz felújítására fordította. A projekt keretében az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre:

  • A meglévő töredezett, hiányos, helyenként hiányzó pályaszerkezet bontása - a kitermelt föld elhordása.
  • A járdaszél külső oldalán teljes hosszban beton folyóka beépítése [200 m hosszan]. 
  • Teherhordó réteg kialakítása a bontott-újrahasznosított betonból, majd CKT beton teherhordó réteg építése.
  • Végül a térkövezett járófelület kialakítása [1,2 m szélességben, 240 m2 felületen].

A telektulajdonosok választása szerint a kapubejárók előtt mészkő zúzalékkal borított felület kialakítására került sor. Ahol szükség volt az udvarból kivezetett csapadékvíz elfolyásának megkönnyítésére, ott vízelvezető rács beépítésére volt lehetőség.

Petőfi úti járda régi állapota:

Petőfi úti járda felújított állapota: