HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

Egyéb rendeletek

2019 közösségi együttélés szabályai rendelet elfogadott

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

ZÁRSZÁMADÁS RENDELET 2016

ZÁRSZÁMADÁS RENDELET 2016 TÁBLÁK

Fityeház Község Önkormányzata 5/2017. (V.26.) zárszámadási rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Fityeház Község Önkormányzata2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Az önkormányzat intézményében és azÖnkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókonbiztosított álláshelyek2017. évben

Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Díszpolgári cím, valamint érdemérem alapításáról és adományozásáról

Egyes helyi közszolgáltatásokról

Az elektronikus ügyintézésről

Az étkezési térítési díjak megállapításáról

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

A háziorvosi körzetek megállapításáról

A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről

A helyi iparűzési adóról.

A helyi közművelődésről

Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének4/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeleteaz anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

A közterületek használatáról

A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

A köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról

A lakossági fórumokról

A luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

A magánszemélyek kommunális adójáról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

A pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról

A talajterhelési díjról

A temetőkről és a temetkezés rendjéről

A víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben

8.1.1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (II. 13.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben

Ktgv. rendelet táblák III.mód.

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló a 6/2015. (IX.29.), az 5/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben

Ktgv. rendelet táblák I.mód.

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben

Ktgv. rendelet táblák I.mód.

FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fityeház Község Önkormányzata 4/2015.(V.22.)zárszámadási rendeletének indokolása

Zárszámadás rendeletek táblák

Fityeház Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat

Helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hulladékgazdálkodási terv

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Fityeház község belterületi Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

FITYEHÁZ KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

FITYEHÁZ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVSZT1 SZELVÉNYSZT2 SZELVÉNYSZT3 SZELVÉNY